Produkty:

Przetargi

W tym miejscu znajdziesz wszystkie przetargi, które ogłaszamy.

Przetarg z 31.01.2020

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Kompresora”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr...

Przetarg z 10.01.2020

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 10.01.2020 na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Plotera do cięcia tkanin i pianek”, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.01-10-0012/18-00W związku z oceną ofert, dokonano wyboru Dostawcy – firmę Contec Sp. z o.o.; ul. Łódzka 78, 95 - 054 Ksawerów

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Plotera do cięcia tkanin i pianek”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr...

Przetarg z 2.10.2019

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Stołów pomiarowych”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr...

Przetarg II z 5.09.2019

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 05.09.2019 na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Centrum wiertarsko - frezarskiego 5 - osiowego”, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.01-10-0012/18-00

W związku z oceną ofert, dokonano wyboru Dostawcy „Centrum wiertarsko - frezarskiego 5 - osiowego” – firmę Homag Polska Sp. Z o.o.; ul. Prądzyńskiego 24, 63-000 Środa Wielkopolska

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Centrum wiertarsko–frezarskiego 5-osiowego”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr...

Przetarg z 05.09.2019

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 05.09.2019 na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Wiertarki przelotowej”, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.01-10-0012/18-00

W związku z oceną ofert, dokonano wyboru Dostawcy „Wiertarki przelotowej” firmę Homag Polska Sp. Z o.o.; ul. Prądzyńskiego 24, 63-000 Środa Wielkopolska

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Wiertarki przelotowej”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIR.03.02.01-10-0012/18.

Przetarg z 28.06.2019

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 28.06.2019 na dostawę wartości niematerialnej i prawnej w postaci „System klasy CAM”, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.01-10-0012/18-00
W związku z oceną ofert, dokonano wyboru Dostawcy „System klasy CAM” – firmę DPS Software Sp. z o.o. | Marynarska 15 | 02 - 674 Warszawa

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert/y na dostawę wartości niematerialnej i prawnej w postaci „System klasy CAM”, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja
prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie
3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIR.03.02.01-10-0012/18.

Przetarg II z 19.06.2019

Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria.

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Wiertarki przelotowej”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIR.03.02.01-10-0012/18.

Przetarg z 19.06.2019

Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria.

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Centrum wiertarsko–frezarskiego 5-osiowego”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr...

Przetarg z 16.05.2019

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 16.05.2019 na dostawę środków trwałych w postaci „Systemu wyciągów do pyłów i wiórów”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIR.03.02.01-10-0012/18.

W związku z oceną ofert, dokonano wyboru Dostawcy „Systemu wyciągów do pyłów i wiórów”- firmę Nawara Serwis s.c. Marzena i Rafał Nawara

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie środków trwałych w postaci „Systemu wyciągów do pyłów i wiórów”, w siedzibie Fabryki Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o., 93 - 231 Łódź, ul. Dostawcza 4, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIR.03.02.01-10-0012/18.

Przetarg z 10.04.2019

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 10.04.2019 na na wykonanie, utrzymanie aplikacji mobilnej do rezerwacji salek akustycznych do zdalnej rezerwacji a także udzielenie gwarancji, w zakresie projektu pt. „Komercjalizacja prac B+R w postaci salki akustycznej do zdalnej rezerwacji przeznaczonej na spotkania biznesowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.01-10-0012/18-00

W związku z oceną ofert, dokonano wyboru Dostawcy „aplikacji informatycznej Hush Space” – firmę MakoLab Ogrodowa 8, 91-062 Łódź, Poland

Przetarg z 30.04.2018

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 30.04.2018 na dostawę środków trwałych w postaci „Oprogramowania do zarządzania elementami za pomocą kodów kreskowych”, w zakresie projektu pt. „Wdrożenie na rynek ergonomicznego stanowiska do pracy w przestrzeniach domowych i publicznych, wraz z innowacyjną technologią jego wytwarzania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wniosek o dofinansowanie projektu nr:...

Przetarg z 31.07.2017

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 31.07.2017 na dostawę środków trwałych w postaci "Systemu laserowego do cięcia profili stalowych", w zakresie projektu pt. „Wdrożenie na rynek ergonomicznego stanowiska do pracy w przestrzeniach domowych i publicznych, wraz z innowacyjną technologią jego wytwarzania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wniosek o dofinansowanie projektu nr:...

Przetarg z 28.07.2017

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 28.07.2017 na dostawę środków trwałych w postaci „Robota spawalniczego”, w zakresie projektu pt. „Wdrożenie na rynek ergonomicznego stanowiska do pracy w przestrzeniach domowych i publicznych, wraz z innowacyjną technologią jego wytwarzania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wniosek o dofinansowanie projektu nr:...

Przetarg z 12.07.2017

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 12.07.2017 na dostawę środków trwałych w postaci „Malarni proszkowej ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą”, w zakresie projektu pt. „Wdrożenie na rynek ergonomicznego stanowiska do pracy w przestrzeniach domowych i publicznych, wraz z innowacyjną technologią jego wytwarzania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wniosek o dofinansowanie projektu nr:...

Przetarg z 28.06.2017

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 28.06.2017 na dostawę środków trwałych w postaci „Systemu laserowego do cięcia profili stalowych”, w zakresie projektu pt. „Wdrożenie na rynek ergonomicznego stanowiska do pracy w przestrzeniach domowych i publicznych, wraz z innowacyjną technologią jego wytwarzania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wniosek o dofinansowanie projektu nr:...
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż poprzez kontakt z nami, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów związanych z podjęciem korespondencji, komunikacją, udzieleniem odpowiedzi na przesłane zapytania, oraz innymi wskazanymi przez Ciebie w treści formularza. Administratorem podanych danych osobowych jest MIKOMAX Spółka z o. o. ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź. Szczegółowe zasady przetwarzania i przysługujące w związku z nim prawa opisane są w Polityce Prywatności.