Produkty:

Polityka prywatności

 1. DEFINICJE

1.1. Administrator – MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. DOSTAWCZEJ 4 (zwany dalej „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: rodo@mikomax.pl.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: mikomaxsmartoffice.com.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jego funkcjonalności.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu, świadczenia usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu https://mikomaxsmartoffice.com/ w tym imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są przez Administratora.

3.2.  Administratorem danych osobowych jest MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. DOSTAWCZEJ 4 (zwany dalej „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: info@mikomax.pl

3.3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: rodo@mikomax.pl

3.4. Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) przetwarzane będą:

 • w celu podjęcia kontaktu, identyfikacji nadawcy, prowadzenia korespondencji, obsługi zadanych pytań przesłanych drogą bezpośrednią na dostępne dane kontaktowe administratora oraz przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do nawiązania kontaktu, lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także innych celów związanych z realizowaną wymianą informacji między Stronami,
 • w celu przesłania oferty i materiałów reklamowych, oraz informowania o produktach,
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie,
 • w celu obsługi reklamacji, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na ochronie jego praw
 • w celach marketingowych administratora oraz innych podmiotów, z którymi administrator ma podpisane stosowne umowy, w szczególności związane z prezentowaniem reklamy,
 • w celach związanych z badaniem satysfakcji, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

3.5. Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu przetwarzania, lub przez czas wymagany przepisami prawa, oraz do czasu wycofania wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

3.6. Każdy kogo dane przetwarzane są przez MIKOMAX Spółka z o.o. posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody.

3.7. Posiada także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego dane zostały naruszone.

3.8. Podanie danych osobowych, a tym samym wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania i kontynuowania kontaktu.

3.9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3.10. Administrator może przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ale wtedy zapewni im odpowiednie zabezpieczenia, i zagwarantuje, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ich ochrony prawnej.

3.11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe i nie udostępnia ich żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty z którymi administrator ma podpisane stosowne umowy lub instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. KONTAKT

4.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://mikomaxsmartoffice.com/pl/kontakt/ . Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytania. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania, oraz zobowiązany jest wpisać stosowny tekst. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4.2. Istnieją też inne możliwości kontaktu z administratorem: listownie:  Mikomax Sp. z o.o. ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź, lub poprzez e-mail: info@mikomax.pl Skorzystanie z innej drogi kontaktu także wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytania.

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

5.2. Nie mamy żadnego wpływu na dane, które są przetwarzane przez Portale Społecznościowe na własną odpowiedzialność zgodnie z warunkami z ich korzystania. Zwracamy jednak uwagę, że podczas odwiedzania profili społecznościowych, dane o zachowaniach użytkowników są przekazywane do administratorów Portali Społecznościowych i profili społecznościowych. Portale Społecznościowe same przetwarzają powyższe informacje w celu stworzenia bardziej szczegółowych statystyk oraz dla własnych badań rynku i celów reklamowych, na które nie mamy wpływu. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ich Politykach Prywatności.

 1. PLIKI COOKIES

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

6.2. Cookies „Serwisowe” administrator wykorzystuje w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies), uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies), pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies), sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies), trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

6.3. Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

6.4. Zarządzanie plikami cookies. Przeglądarka zazwyczaj jest skonfigurowana domyślnie do akceptowania wszystkich plików cookies. Można jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

6.5. W każdej chwili można  usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż poprzez kontakt z nami, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów związanych z podjęciem korespondencji, komunikacją, udzieleniem odpowiedzi na przesłane zapytania, oraz innymi wskazanymi przez Ciebie w treści formularza. Administratorem podanych danych osobowych jest MIKOMAX Spółka z o. o. ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź. Szczegółowe zasady przetwarzania i przysługujące w związku z nim prawa opisane są w Polityce Prywatności.