Produkty:

Organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z zasadami BHP i ppoż

Obrazek wyróżniający dla: Organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z zasadami BHP i ppoż
zdjęcia: Katarzyna Seliga-Wróblewska, Marcin Wróblewski / Fotomohito klient: Mikomax

Organizacja stanowiska pracy biurowej to dość skomplikowany proces, na który składa się wiele czynników. Aranżacja przestrzeni, dbałość o niski poziom hałasu i odpowiednie oświetlenie czy temperaturę – każdy z tych aspektów wpływa bezpośrednio na pracowników – na ich pracę, samopoczucie i zdrowie. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej?

Organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z zasadami BHP i ppoż

BHP w biurze – pomieszczenia stałej pracy

Organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z zasadami BHP i ppoż. to przede wszystkim dbałość o odpowiednią ilość przestrzeni dla każdego z pracowników. Co to oznacza w praktyce?

Pracodawca lub zarządca budynku (w przypadku, gdy pomieszczenia biurowe są wynajmowane) musi zapewnić pracownikom konkretne parametry pomieszczeń, w jakich mogą być wykonywane czynności biurowe. Parametry te określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Wszystkie zawarte w tym rozporządzeniu instrukcje dotyczą m.in. pomieszczeń tzw. „stałej pracy”, czyli tej przestrzeni, w której pracownik spędza w ciągu doby minimum 4 godziny.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wymagają, by na każdego pracownika zatrudnionego w ramach stałej pracy przypadało, co najmniej 13 m3 wolnej objętości przestrzeni, a także 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, co oznacza, że przestrzeń wokół pracownika nie może być zastawiona krzesłami, sprzętem biurowym czy urządzeniami technicznymi).

Jeśli pracownik przebywa w pomieszczeniu sam, pokój musi mieć minimum 6 m2. Wysokość pomieszczeń biurowych powinna osiągać, co najmniej 3 m (jeśli w danym pokoju nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia), a jeśli biuro usytuowane jest na antresoli – co najmniej 2,2 m. Przepisy określają również szerokość dojścia do stanowiska pracy. Jeśli ruch odbywa się w jednym kierunku, szerokość ta powinna wynosić minimum 75 cm. W przypadku ruchu dwukierunkowego, szerokość przejścia określana przepisami to co najmniej 90 cm.

Sprawdź, jak ustawić biurka w biurze, by każdy czuł się komfortowo 

BHP pracy przy komputerze: luksy, decybele, stopnie

Organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z zasadami BHP i ppoż. obejmuje również aspekty związane z oświetleniem, poziomem hałasu, a także temperaturą utrzymywaną w biurze.

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r., pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom biurowym dwóch źródeł światła – naturalnego oraz sztucznego (przy czym konstrukcja oświetlenia powinna każdorazowo eliminować efekt tzw. olśnienia, czyli odbijania światła od monitora w natężeniu powodującym słabą widoczność tego, co wyświetlane jest na monitorze).

Ponadto, natężenie oświetlenia określa Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 pod nazwą Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy. Wynika z niej, że źródło światła dla prac biurowych (takich jak kreślenie, pisanie ręczne lub na komputerze, segregowanie, drukowanie), powinno oscylować między wartościami 300 a 750 lx (luksów), co odpowiada natężeniu światła o wschodzie oraz zachodzie słońca przy bezchmurnym niebie.

Dowiedz się, jakie są normy dla oświetlenia w biurze 

Dokument Polskiej Normy PN-B-02151-2:2018-01 określa z kolei maksymalny poziom hałasu w celu ochrony narządu słuchu pracowników. Normy definiowane są w zależności od charakteru stanowiska pracy, natomiast ze względu na umysłowy charakter czynności wykonywanych w biurze, poziom hałasu określony w normie dla pracy biurowej jest najniższy i wynosi maksymalnie 50 decybeli (to mniej więcej taki hałas, jaki emituje nowoczesna, cicha suszarka do włosów lub rozmówcy prowadzący zwykłą konwersację).

Kolejnym ważnym aspektem, o który musi zadbać pracodawca, jest wilgotność powietrza oraz temperatura w biurze. BHP i przepisy ogólne mówią o tym, że minimalna temperatura w biurze (zapewniająca komfort pracy) powinna wynosić 18˚C.

BHP – środki techniczne w pracy biurowej

Inną kwestią, o którą również musi troszczyć się pracodawca, są środki techniczne w pracy biurowej. To m.in.: komputery, drukarki, telefony, ale także stanowiska pracy, składające się ze stołów (biurek) i krzeseł, których parametry określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Według tego dokumentu pracodawca powinien zapewnić pracownikowi uchylny monitor (o co najmniej 20o do tyłu i 5o do przodu), możliwość regulacji kąta nachylenia klawiatury o co najmniej 15o, regulowane w różnych płaszczyznach krzesło z podłokietnikami, które pozwala na obrót 360o, a także siedzisko umożliwiające trzymanie stóp na podłodze pod kątem prostym.

Zobacz, na co zwrócić uwagę, projektując biuro 

Ochrona przeciwpożarowa – kto za to odpowiada

Organizacja stanowiska pracy biurowej zgodnie z zasadami BHP i ppoż. to także szkolenia pracowników dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynku. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz z nowelizacją do tej ustawy z 2005 r. odpowiedzialność za realizację obowiązków przeciwpożarowych ponosi zarządca budynku – chyba, że w umowie cywilnoprawnej zawartej z najemcą biura postanowiono inaczej. W przypadku podpisania takiej umowy za ochronę przeciwpożarową biura i pracowników odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Zarządca budynku lub pracodawca zobowiązany jest zapewnić podręczny sprzęt gaśniczy, instalację alarmu przeciwpożarowego, sieć hydrantowni, czynne drogi ewakuacyjne. Oprócz tego, osoby odpowiedzialne za sprzęt gaśniczy muszą go regularnie serwisować (przegląd gaśnicy powinien mieć miejsce co pół roku). Ponadto, pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w tym do zapoznania ich z przepisami ochrony ppoż. oraz z treścią instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także z drogami ewakuacyjnymi w budynku i usytuowaniem gaśnic).

Podpowiadamy, jak zaaranżować focus room

Źródła

  • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981480973/O/D19980973.pdf
  • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971290844/O/D19970844.pdf
  • http://archiwum.ciop.pl/11583
  • https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/ppoz/67171,Ochrona-przeciwpozarowa-w-firmie-obowiazki-wlascicieli-i-administratorow-obiektow.html
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż poprzez kontakt z nami, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów związanych z podjęciem korespondencji, komunikacją, udzieleniem odpowiedzi na przesłane zapytania, oraz innymi wskazanymi przez Ciebie w treści formularza. Administratorem podanych danych osobowych jest MIKOMAX Spółka z o. o. ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź. Szczegółowe zasady przetwarzania i przysługujące w związku z nim prawa opisane są w Polityce Prywatności.